Felaktiga uppgifter i din deklarationsblankett

Skatteverket har nu gått ut med en varning om att minst 20 000 deklarationer kan vara feltryckta eller att de förtryckta siffrorna är felaktiga. Då gäller det att kontrollräkna för det är du som bär det yttersta ansvaret.

Uppgifter som redan är ifyllda i din deklarationsblankett är endast preliminära. Om de är felaktiga är det du som bär det yttersta ansvaret. Därför är det av vikt att du själv kontrollerar de uppgifter som är förtryckta.

Uppgifter som skickas in till Skatteverket kan vara felaktiga i första skedet. I blanketten som kommer hem i brevlådan så är uppgifter gamla när deklarationen väl ska skickas in. Men om du e-deklarerar så är ändras och uppdateras siffrorna efter hand av Skatteverket. Även om uppgifterna är aktuella så behöver de inte stämma, så du måste fortfarande göra en kontrollräkning.

Om uppgifterna är felaktiga i blanketten stryker du endast över det förtryckta beloppen och anger det du har räknat fram.

Om det visar sig att uppgifterna är fel blir du då återbetalningsskyldig och får betala kvarskatt. Det kan även vara så att Skatteverket lägger på en straffskatt. Om du upptäcker att uppgitterna är felaktiga, efter att du har lämnat in din deklaration, är det då viktigt att du kontaktar Skatteverket för en rättelse. Om du tar kontakt med Skatteverket för att ändra uppgiften är det större chans att du slipper att betala straffskatt eller andra avgifter.