Finanskrisen är över

Chefen för Riksbanken, Stefan Ingves, meddelade idag att den finansiella krisen officiellt är över, för Sveriges del. Han menar att den svenska ekonomin är på väg att nå ett normalt tillstånd igen. I takt med att den svenska ekonomin når en normal nivå kommer även reporäntan att höjas.

Reporäntan kommer att höjas framöver på grund av flera faktorer. Främst på grund av att den svenska ekonomin är på väg till en normal nivå och att inflationstakten förväntas öka framöver. Men även på grund av att hushållens inkomster inte håller samma ökningstakt som hushållens skulder och priserna på bostadsmarknaden. Detta leder till obalans i ekonomin och för att återfå balansen är då en ytterligare höjning av reporäntan motiverat.

Stefan Ingves resonerade också kring hur den starka valutan kan påverka den svenska ekonomin. Och att det kan leda till att höjningen av reporäntan kan avta, på grund av lägre inflationstakt och delvis utebliven export.

Samtidigt som Riksbanken kommer med detta uttalande så visar finansminister Anders Borg på en starkare svensk ekonomi framöver. Han menar att fler jobb och starkare offentliga finanser är att vänta och därmed höjer man sina förväntningar för 2011. Fredrik Reinfeldt menar att det fördelaktiga ekonomiska läget banar vägen för reformer och att man då kan genomföra sitt valmanifest tidigare än tänkt.