Fler ansöker om skuldsanering

Under första halvåret 2014 steg antalet ansökningar om skuldsanering med 13 procent. Enligt Kronofogden kan det bero på att myndigheten har arbetat mer med vägledande dialoger.

Ökningen motsvarar 5200 fler ansökningar om skuldsanering under årets första sex månader, jämfört med samma period förra året. Varje år har ansökningarna ökat, men att årets ökning var så kraftig var något oväntad på grund av att Sverige under några år har haft en relativt lugn ekonomi.

Per-Olof Lindh, enhetschef på Kronofogden, nämner en trolig orsak till ökningen:

– En anledning till ökningen är förmodligen att vi arbetat mer frekvent med så kallade vägledande dialoger, säger Per-Olof Lindh, enhetschef på Kronofogden.

Dialogen handlar om att vägleda den skuldsatta till att hitta en lösning på den ekonomiska situationen. Till exempel genomförde Kronofogden 27 000 sådana dialoger i år, jämfört med perioden förra året.