Fler planerar att öka amorteringstakten

I år planerar allt fler svenskar att börja amortera eller amortera mer, jämfört med dem som tänker sluta amortera eller minska på amorteringstakten.

Enligt en undersökning från Forex Bank planerar 23 procent av de tillfrågade att börja amortera eller öka amorteringstakten under 2015 jämfört med förra året. Bara tre procent tänker sluta att amortera eller minska på amorteringstakten. Majoriteten, 54 procent, tänker fortsätta amortera som tidigare.

Det är framförallt de boende i Stockholm som tänker amortera mer, då fler än var fjärde person svarade att man tänker öka amorteringstakten.

Undersökningen visade också att 70 procent av svenskarna har någon form av lån, samt att allt fler samlar lånen hos en aktör istället för flera. Samlade lån kan ge utrymme för att amortera mer.