Fler tror på sjunkande bopriser

Allt fler tror på en svalare bostadsmarknad. Det visar SEB:s Boprisindikator för februari.

Antalet hushåll som tror på fallande bostadspriser har ökat något i Boprisindikatorn jämfört med förra månaden. Av de tillfrågade hushållen tror 14 procent på fallande priser, medan andelen var 12 procent förra månaden. Av hushållen tror 19 procent på stillastående priser, vilket är en procentenhet högre än förra månaden.

Däremot är det lika stor andel av hushållen som tror att priserna kommer att stiga under det kommande året. 61 procent av de tillfrågade tror detta vilket var samma siffra som föregående månad.

Detta blir andra månaden i rad som Boprisindikatorn sjunker. Enligt privaekonom Jens Magnusson på SEB kan detta bero på diskussionerna kring reglering av lånemarknaden, samt en ökad medial uppmärksamhet kring bopriser.

Boprisindikatorn visar även att hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,85 procent om ett år. Fem procent av dem med delvis eller helt rörlig ränta svarade att de tänkte binda räntan inom tre månader, vilket är tre procentenheter fler än förra månaden.