Fler väljer att binda bolånet

Under de senaste fyra månaderna har andelen bolåntagare som valt tremånadersräntan nått historiskt höga nivåer. Men nu bryts trenden, visar SBAB:s månadsstatistik.

Andelen kunder som valde tremånadersräntan minskade med två procentenheter, från 78 procent till 76 procent i augusti jämfört med juli. Enligt SBAB beror detta på att de bundna räntorna har fallit mer än tremånadersräntan. Det gjorde att fler valde bolån med bindningstid på ett till fyra år, vilket 22 procent av kunderna gjorde. Två procent av kunderna valde bolån med fem till tio års bindningstid.

I morgon, den 4 september, är det dags för Riksbanken att lämna besked om reporäntan. Sänks den kan det innebära ytterligare räntesänkningar på bolån hos storbankerna. Frågan är om ytterligare en sänkning är att vänta efter den kraftiga sänkningen i juli. Då sänkte Riksbanken reporäntan med 0,5 procentenheter till 0,25 procent.