Flera PPM-bolag räknar på en för hög livslängd

Som vi redan vet så räknar många tjänstepensions- och privatpensionsbolag högt när det gäller pensionärers livslängd. Det innebär att du kan gå miste om stora delar av din intjänade pension, när större delen av utbetalningarna sker efter din bortgång. Nu visar det sig att detta även gäller för den allmänna pensionen.

Det visar sig att, pensionsbolag som du kan anlita för att förvalta din allmänna pension, räknar allt som oftast på en allt för hög livstid än vad Pensionsmyndigheten och SCB har räknat fram. Det innebär i korthet att utbetalningen per månad bli lägre och att du kan gå miste om stora delar av pengarna. Och detta är samma princip som flera tjänstepensions- och privatpensionsbolag använder. Dock rör det sig endast om en mindre del av de pengar som du har tjänat in till den allmänna pensionen, det vill säga Premiepensionen.