Fondförvaltning kan bli dyrt – stora skillnader

 

I en ny rapport har Pensionsmyndigheten undersökt avgifterna hos premiepensionsförvaltare. Det visade sig att det kan bli dyrt med hjälp att förvalta fonderna, upp till 1304 kronor per år.

I rapporten har 20 förvaltningsföretag undersökts som tillsammans förvaltar ungefär 87 miljarder kronor i sammanlagt 65 fonder åt 600 000 sparare. Det visade sig att den dyraste fondförvaltaren var 8,5 gånger dyrare än den billigaste och kostade upp till 1304 kronor per år. Beloppet baserade sig på genomsnittsspararens kapital på 114 000 kronor.

I Pensionsmyndighetens förra rapport var dock förvaltningsavgifterna ännu högre, då den högsta avgiften var 13 gånger dyrare än AP7 Såfa. Pensionsmyndigheten har sedan dess arbetat med att få ner avgifterna hos pensionsförvaltarna, bland annat genom att införa en rabattmodell för fondavgifter. 

Däremot har klagomålen till Pensionsmyndigheten fördubblats när det gäller förvaltningsföretagen. Bland annat handlar de om vilseledande marknadsföring och påträngande metoder.

 

Förvaltningsföretag Genomsnittlig fondavgift Fast årlig avgift (kr)  Total årlig kostnad (kr)
Indecap 0,56 660 660
Advisor 0,53 645 645
Max Matthiessen 0,73
IKC Fonder 0,72
Zmartic Fonder 0,64
Aktiva 0,62
Independent 0,62
Cicero Fonder 0,57
Naventi 0,56
Allra 0,55
Stellum 0,55
Söderberg & Partners 0,49
JP-Fondval 0,49
Solidar 0,47
Monetar 0,36
Genomsnittsfonden 0,28
Ap7 Såfa 0,12

Övrigt: Försäkring ingår hos Indecap.

Källa: Pensionsmyndigheten