Pensionsförvaltare

En pensionsförvaltare har till uppgift att förvalta din tjänstepension. Detta genom att placera pengarna i olika fonder på ett så tryggt och säkert sätt som möjligt. När du låter en förvaltare sköta dina pengar innebär det att du har en traditionell försäkring. Med en sådan garanteras du alltid en lägsta tjänstepension. Detta till skillnad mot om du har en fondförsäkring. Med anledning av detta är det att föredra att låta en pensionsförvaltare hantera dina pengar. Dock bör du vara medveten om att en pensionsförvaltare debiterar en avgift för sitt arbete. Denna avgift varierar mellan de olika pensionsförvaltarna. Därför är det bra att jämföra olika bolag och se vilka skillnader det rör sig om. En låg avgift kan i slutändan göra att du får betydligt mer pengar över när du vill gått i pension.

På senare år har det dykt upp många förvaltningsföretag som på ett eller annat sätt erbjuder människor att byta fondförvaltare. Dessa företag erbjuder även rådgivning av pensioner mot en väldigt hög avgift. Vanligtvis sker marknadsföringen via telefon. Företagen som ringer drivs i vinstsyfte och har inget med Pensionsmyndigheten att göra. Sedan Juli 2018 är det dock förbjudet att via telefon sälja eller marknadsföra tjänster som är kopplade till premiepensionen. Vidare måste alla bolag som bedriver verksamheter där man erbjuder förvaltningstjänster ha ett giltigt tillstånd från Finansinspektionen.
Pensionsförvaltare i Sverige

I Sverige finns det ett flertal olika pensionsförvaltare och varje enskilt företag vänder sig till en specifik grupp av människor. Målgruppen består vanligtvis av individer inom specifika yrken eller branscher. Inte sällan är pensionsförvaltarna även kopplade till olika kollektivavtal. Därtill varierar utbudet beroende på om du är statligt anställd, privatanställd arbetare, privatanställd tjänsteman eller anställd inom kommun och landsting. Även minsta garanti för hur stor pension du får utbetalt varierar mellan de olika pensionsförvaltarna. Därav är det av största vikt att jämföra pensionsförvaltare och välja utifrån dina specifika preferenser.

När du jämför pensionsförvaltare i Sverige kan du bland annat se över hur den historiska avkastningen sett ut för förvaltaren. Du kan även jämföra hur garantin i den traditonella försäkringen är utformad samt vilka avgifter som tas ut. Hur pensionspengarna placeras bestäms av själva förvaltaren utifrån en ofta förvald strategi. Gemensamt för samtliga pensionsförvaltare är dock att de beslut om placeringar som görs utgår ifrån din ålder samt hur lång tid du har kvar till din pension.

Du som inte gör något val

Om du inte själv väljer en pensionsförvaltare så kommer dina pengar ändå att placeras i en traditionell försäkring. Denna försäkring finns hos AMF som ägs av Svenskt Näringsliv och LO. AMF Pensionsförsäkring AB är ett pensionsbolag där hela vinsten tillfaller de som sparar hos bolaget. Det är arbetsgivare och fack som valt ut AMF till det företag som ska hantera tjänstepensionen åt dig som inte själv valt någon pensionsförvaltare. Vidare erbjuder företaget trygga tjänstepensionslösningar som har låga kostnader och relativt hög avkastning. För närvarande förvaltar AMF runt 600 miljarder kronor och man har inte mindre än fyra miljoner kunder i Sverige (2019-03-20). Du är alltså inte ensam om att inte ha gjort ett aktivt val gällande din pensionsförsäkring.

Har du inte gjort något val behöver du alltså inte oroa dig över att din insparande pension ska försvinna. Däremot kan det vara bra att veta att familjeskydd och återbetalningsskydd inte ingår när du inte själv gjort några val. Det är dock möjligt att ansöka om detta vid senare tillfälle om intresse finns. Oavsett om du valt pensionsförvaltare eller inte så kommer du alltid att behöva betala en avgift för själva förvaltningen. Dessa avgifter har dock sjunkit sedan Pensionsmyndigheten införde en ny rabattmodell för fondavgifter.

Följ förvaltarnas fondutveckling med DI

Fondförsäkring istället för traditionell försäkring

Det tryggaste alternativet för din pensionsförvaltning är placeringar i en traditionell försäkring. Det är också den typ av förvaltning som vi beskrivit ovan. Den traditionella försäkringen ger dig alltid en garanti som innebär att du kommer att få minst en viss summa utbetalt under dina år som pensionär. Om du istället väljer att spara i en fondförsäkring så finns ingen sådan garanti. Det finns med andra ord ingen lägsta tjänstepension som du är garanterad. Istället är denna förvaltningsform betydligt mer riskabel och kan innebära att värdet på dina pensionspengar kan minska. Samtidigt har du en högre chans att få en ökad avkastning gentemot den avkastning du får i en traditionell försäkring.

Oavsett vilken typ av försäkring du väljer så är det pensionsförvaltarens arbete att placera pengarna. Vanligtvis placeras pengarna initialt i aktiefonder för att sedan successivt gå över till en övervägande del räntefonder. Hur nedtrappningen från aktiefonder till räntefonder ser ut varierar mellan de olika pensionsförvaltarna. Vill du inte ha en pensionsförvaltare så kan du även själv välja att fonder och eventuell risk och skapa en helt egen portfölj. Du som föredrar ett tryggt alternativ och vill placera dina pensionspengar i en traditionell försäkring kan välja mellan nedanstående pensionsförvaltare till din förvaltning.