KPA Pension

KPA Pension KPA Pension är en pensionsförvaltare som ingår i Folksamgruppen. Detta pensionsbolag är ledande när det kommer till tjänstepension för anställda inom kommun och landsting. Detta innebär att KPA Pension förvaltar tjänstepension åt nästan två miljoner svenskar. Man arbetar med allt ifrån kapitalförvaltning, pensionsadministration och försäkringar inom den kommunala sektorn. Precis som de individer som arbetar i denna sektor vill KPA Pension vara med att bidra till en positiv samhällsutveckling. Med anledning av detta kan du alltid känna dig trygg i att pensionsförvaltaren enbart gör etiska placeringar. Har du inte gjort något aktiv val för din tjänstepension och jobbar inom kommun eller landsting så är du alltså via KPA Pension med och bidrar till en bättre värld.

Hos KPA Pension kan du spara till pensionen på olika sätt. Man erbjuder både traditionell försäkring och en fondförsäkring. Bolaget bildades så tidigt som 1922 och har sedan dess växt något oerhört. Utöver förvaltningen av tjänstepensioner erbjuder man även privat pensionssparande och PPM fonder. Själva namnet KPA står för Kommunernas Pensionsanstalt. Likt många andra pensionsförvaltare ingår KPA i Dinapensioner.se.

Tjänstepension för kommunal- och landstingsanställda

Traditionell försäkring och fondförsäkring hos KPAKPA Pension är hela kommunsektorns pensionsbolag och man hjälper både arbetsgivare och anställda med pensionslösningar. Detta innebär att du som omfattas av KAP-KL, AKAP-KL eller PA-KFS har din tjänstepension hos KPA Pension. Beroende på vilket avtal du tillhör varierar villkoren för de olika förmånerna som är kopplade till tjänstepensionen hos KPA. På pensionsbolagets hemsida får du fullständiga villkor och information om den pension som är kopplad till varje avtal. Gemensamt för avtalen är att dina pengar placeras i en traditionell pensionsförsäkring. Du kan med andra ord vara trygg i att du får ett garanterat pensionsbelopp samtidigt som KPA Pension sköter all placering åt dig. Däremot får du själv välja om du inte vill ha återbetalningsskydd samt om du vill spara i en fondförsäkring istället.

Väljer du att spara till pensionen via en fondförsäkring istället så utsätter du pengarna för en större risk. Samtidigt har du möjlighet att få en högre pension. När det gäller de fondförsäkringar som erbjuds hos KPA Pension så heter dessa KPA SmartPension och SmartPension Personligt val. Det förstnämnda alternativet är ett bra mellanting mellan en traditionell pensionsförsäkring och en fondförsäkring. Här får du fördelen med att ta en högre risk som ung medan pensionspengarna sedan tryggas när du blir äldre. All placering sköts av KPA Pension medan det är du själv som sköter placeringarna om du väljer SmartPension Personligt val. Oavsett vad du väljer så ingår det alltid bra skydd i din försäkring. Det handlar bland annat om återbetalningsskyddet som innebär att ditt insparande kapital betalas ut till din familj om du skulle gå bort.

Pensionssparande hos Avanza

Avgiftsbestämd ålderspension och förmånsbestämd ålderspension

Avgiftsbestämd ålderspensionDen pension som betalas in till KPA Pension från din arbetsgivare är den avgiftsbestämda ålderspensionen. Denna pension utgör 4,5% av din lön och betalas ut månatligen från det år du fyllt 21. För dig som är kommun- eller landstingsanställd går dessa pengar automatiskt in till en pensionsförsäkring som du har hos bolaget. Denna del av pensionen betalas som tidigast ut det år du fyller 55. Summan du då får varje månad beror dels på hur mycket du har sparat men även på vilken avkastning du fått samt hur stora avgifter du betalt under åren.

Utöver den avgiftsbestämda ålderspensionen finns det även en förmånsbestämd ålderspension. Detta gäller dock enbart dig som har en månadslön på över 40 250kr (2019). Har du en sådan lön så har du alltså rätt till den förmånsbestämda ålderspensionen och denna börjar du tjäna in som tidigast när du fyllt 28 år. Fördelen med denna typ av pension är att den garanterar dig en summa som motsvarar en viss procent av den slutlön du har när du når pensionsåldern. Pensionen betalas ut fram till den dag du avlider och börjar som tidigast betalas ut när du är 61 år. Du som avslutar ditt arbete innan du nått pensionsålder kommer istället att få en så kallad livränta. Ett krav för att få en hel förmånsbestämd ålderspension är att personen måste arbetat under minst 30 år.

Etiska placeringar hos KPA Pension

Etiska placeringar Hos KPA Pension förvaltar man inte mindre än 180 miljarder kronor. Med denna volym pengar att investera har pensionsbolaget möjlighet att påverka företag när det kommer till hållbarhetsarbete och samhällsutveckling. Därför arbetar man med etiska placeringskriterier som måste uppfyllas vid varje investering. Riktlinjerna har tagits fram av styrelsen för KPA Pension och dessa handlar bland annat om att man enbart investerar i företag som tar ansvar för miljön. Därtill ska företagen arbeta mot korruption och för mänskliga rättigheter. Både klimat, miljö och människan är centrala i samtliga kriterier som KPA Pension har för investeringar.

KPA Pension investerar inte i verksamheter eller företag som inte stödjer den vision man har för en hållbar värld. Detta innebär bland annat att man inte investerar i företag vars verksamhet innefattar produkter så som vapen, alkohol, kommersiellt spel eller pornografi. Utöver dessa kriterier arbetar man för att få en bra riskspridning i de investeringar man gör. Med anledning av detta sker placeringarna på olika marknader och i olika tillgångsslag.

Kontakta KPAs kundservice

Du som är kund hos KPA Pension kan med fördel ta del av information gällande ditt sparande via Mina Sidor. Du loggar in via BankID, mobilt BankID, Nordea eller Telia. Under dina sidor kan du bland annat se värdebesked för ditt kapital men även få en prognos för din pension samt ta bort ditt återbetalningsskydd om du vill detta. Du kan dock enbart logga in på Mina Sidor mellan 7:00 och 23:00. Har du frågor eller behöver hjälp med något hos KPA Pension så rekommenderar vi dig att först titta igenom avdelningen för frågor och svar. Där finns svar samlade som rör de flesta frågor man kan tänkas ha.

Vill du komma i kontakt med KPAs kundservice så går det bra att ringa in till pensionsbolaget på 020- 650 500. Du kan även maila kundservice och adressen du ska använda dig av då är kundservice@kpa.se. Behöver du skicka brev till KPA så är adressen som gäller: KPA Pension, 106 85 Stockholm. På pensionsförvaltarens hemsida har du möjlighet att ladda ner diverse blanketter och broschyrer som du kan tänkas behöva.