Försäkringsbranschens Pensionskassa

FPK (Försäkringsbranschens Pensionskassa) FPK står för Försäkringsbranschens Pensionskassa och är den pensionsförvaltare som tar hand om pensioner för de som är anställda inom försäkringsbranschen. Med andra ord handlar det om en relativ liten pensionsförvaltare som enbart har runt 26 000 försäkrade personer. Man är därtill ansluten till 121 stycken olika arbetsgivare inom branschen. Enligt de senaste siffrorna förvaltar man ett totalt kapital av 14,9 miljarder kronor. Förvaltningen av försäkrat kapital sköts inte internt i bolaget. Istället har man lejt ut detta på externa förvaltare och detsamma gäller faktiskt för administration och backoffice.

Det pensionsavtal som försäkringsbranschen har kallas för FTP-planen. Det är dock enbart den förmånsbestämda planen avdelning 2 som FPK förvaltar. Denna avdelning omfattar tjänstemän som är födda tidigare än 1971 samt de som är födda senare men som valde att inte ha FTP 1. När det gäller FTP 1 så omfattas de tjänstemän som är födda 1972 eller senare. De allra flesta som är anställda inom branschen tillhör FTP-planen. Dock gäller det att företaget som du är anställd i är medlem i FAO som står för Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation.

FTP 1 och FTP 2

FTP 1 och FTP 2 I FTP-planen ingår både FTP 1 och FTP 2 och det råder vissa skillnader mellan dessa tjänstepensioner. Det ena är en premiebestämd tjänstepension medan det andra är en förmånsbestämd tjänstepension. Är du född 1972 eller senare så omfattas du av FTP 1 som alltså är en premiebestämd tjänstepension. Detta innebär att det månatligen avsätts en förbestämd premie som grundar sig på din lön. Det är du själv som väljer i vilket försäkringsbolag som din premie ska placeras och detta gör du på www.valcentralen.se. Om du inte aktivt gör något val så kommer kapitalet automatiskt att placeras i Alecta och du har då inget återbetalningsskydd.

Är du istället tjänsteman och född 1971 eller tidigare så har du en förmånsbestämd tjänstepension enligt FTP 2. Här baseras istället din pension på antalet år du kan tillgodoräkna dig samt hur din lön ser ut vid tillfället du pensionerar dig. FTP 2 innehåller även en kompletterande ålderspension som är premiebestämd. Denna förbestämda premie innebär 2,36% av den pensionsgrundande inkomsten.

Pensionssparande hos Avanza

Pension för dig med FAO kollektivavtal

FAO kollektivavtal Den FTP-plan som gäller är fastställd genom ett kollektivavtal mellan Forena och FAO. FAO står för Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation och har i skrivande stund 140 medlemsföretag. Vidare är FAO medlem i Svenskt Näringsliv och man arbetar bland annat med att sluta kollektivavtal, utforma riktlinjer, lösa tvister och ta fram lönestatistik. Är du tjänsteman och arbetar inom försäkringsbranschen bör du med andra ord gå under FAOs kollektivavtal. Detta innebär också att du får din tjänstepension från FPK. Dock omfattar den kollektivavtalade FTP-planen inte anställda som arbetar inom bankägda försäkringsbolag. Vidare omfattar pensionsplanen inte eller de personer som har frivillig FTP eller som arbetar på SPP eller Folksam.

Beroende på vilket år du är född gäller olika villkor för kollektivanställda inom FAO. Det handlar bland annat om 62-årsregeln som inte gäller individer som är födda 1956 och 1957. Dock kan regeln tillämpas efter viss prövning som görs av FTP-nämnden. Du som är född senare än så omfattas inte heller av regeln. Är du född tidigare än så så gäller regeln som innebär att din arbetsgivare betalar din pension mellan åldrarna 62 och 65 om du väljer att gå i pension efter du fyllt 62 år.

Kontakta Försäkringsbranschens Pensionskassa

Har du frågor angående din pensionsplan eller annat som rör din pension så kan du ta kontakt med Försäkringsbranschens Pensionskassas kundservice. Detta kan du göra genom att maila till fpk@skandikon.se. Det är Skandikon som sköter kundservice och administration åt FPK. Om du föredrar att ringa in till samma kundtjänst så gör du detta på 0771- 530 000. Det går även bra att skicka post till FPK och adressen som gäller är då: Försäkringsbranschens Pensionskassa, Box 18, 101 20 Stockholm. För klagomål till FPK har man en speciell klagomålsansvarig vid namn Barbro Andersson. Henne når du genom att maila klagomalsansvarig.fpk@skadikon.se. För frågor om din pensionsprognos hänvisar kassan dig till minpension.se.

Hos FPK har du även möjlighet att ta del av e-tjänster direkt via kassans hemsida. Du loggar då in med ditt mobila Bank ID, BankID eller Nordea. E-tjänsterna är tillgängliga både för privatpersoner och arbetsgivare.