Alecta

Alecta Alecta är en av Sveriges främsta pensionsförvaltare som hanterar tjänstepensionen för över 2,5 miljoner svenskar. Bolaget bildades så tidigt från 1917 med målet att skapa bättre möjligheter att leva tryggt under pensionstiden. Man var tillsammans med både arbetsgivare och anställda med om att skapa en pensionslösning som idag ligger till grunden för ITP. Än idag är man med och arbetar för att utveckla nuvarande pensionsmodell och i detta arbete har man alltid kunden i fokus. Alecta tar enbart hand om själva tjänstepensionen och man har hela tiden som mål att få denna att växa för sina kunder.

På uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK förvaltar Alecta ITP (Industrins och handelns tilläggspension). Vidare hanterar man både ITP 1, ITP 2 och ITPK. Men Alecta är också valbart som pensionsförvaltare för den som har andra typer av kollektivavtalad tjänstepension. Det kan exempelvis handla om SAF-LO och PA 03. Alecta ägs av sina kunder och för närvarande har man inte mindre än 824 miljarder i förvaltat kapital. All eventuell vinst i bolaget går direkt tillbaks till Alectas kunder. Utöver att fungera som pensionsförvaltare är Alecta även av av Sveriges största fastighetsägare.

Alecta är förval för tjänstepension ITP1 och ITP2

Tjänstepension ITP1 och ITP2Alecta är ett förvalsbolag för dig som arbetar som tjänsteman inom den privata sektorn. Det gäller dock att du arbetar på en arbetsplats som har kollektivavtal. Är du född 1978 eller tidigare så har du troligtvis tjänstepension ITP2. Är du istället född 1979 eller senare så har du tjänstepension ITP1. Det är din arbetsgivare som betalar in till din tjänstepension. Pengarna som betalas in förvaltas sedan tryggt och säkert av pensionsförvaltaren Alecta. Hos försäkringsbolaget har man ett färdigt paket för dig som inte själv gör några aktiva val. Däremot kan det vara en god idé att anpassa detta paket utifrån dina önskemål. Bland annat har du möjlighet att lägga till ett efterlevandeskydd. Gör du detta så innebär det att du själv väljer vilka som får dina pengar om du skulle gå bort.

Du kan enkelt se om du har några skydd genom att logga in på dina sidor hos Alecta. Vill du välja till ett skydd eller kanske  ändra förmånstagare på befintliga skydd så kan du besöka Collectum för att göra detta. Är du däremot nyfiken på att se hur mycket pengar du kommer att få som pensionär så gör du detta direkt hos Alecta. Där får du en pensionsprognos som visar vad du får ut av din pensionsplan från antingen ITP1, ITP2 eller ITPK. Notera att detta enbart gäller tjänstepensionen. Vill du istället se en prognos över din fullständiga pension så gör du detta på Minpension.se.

Pensionssparande hos Avanza

Alecta Optimal Pension och förmånsbestämd pension

Alecta Optimal Pension Hos Alecta förvaltas två typer av pensioner men oavsett vilken typ av pension du har så är syftet med förvaltningen att ge så bra avkastning som möjligt. Den ena pensionen är en premiebestämd pension och kallas Alecta Optimal Pension. Har du denna pension så innebär det att din arbetsgivare månatligen betalar in en summa som baserar sig på din lön. När det gäller den förmånsbestämda pensionen (ITP2) så garanteras du istället en pension som ska motsvara en specifik procent av din slutlön i samband med att du pensionerar dig. Har du Alecta Optimal Pension så placeras dina pengar i 60% aktier, 30% räntebärande papper och 10% fastigheter. Placeringarna innebär att du även får betala en förvaltningskostnad. Detta utöver administrationsavgifter och skatt. Efter alla dessa kostnader förväntas förvaltningen att ge en årlig avkastning på runt 4%. Du kan se avkastningsexempel direkt på Alectas hemsida.

Har du en förmånsbestämd pension så är du istället garanterad en viss procent av din slutlön i pension. Därmed kommer inte avkastning att påverka själva pensionen i någon större grad. Men för att få denna förmånsbestämda pension måste du ha jobbat och varit ansluten till ITP i 30 år eller mer. Därtill är det viktigt att du inte går ner i lön under dina sista verksamma år. Detta då pensionen kommer att beräknas utifrån din slutlön.

Avgifter och förvaltningskostnader hos Alecta

Eftersom du med premiebestämd pension överlåter förvaltningen av ditt kapital till Alecta tillkommer det också kostnader. Hos Alecta är dock låga kostnader och avgifter en av de viktigaste sakerna för att man ska kunna generera en bra pension till sina kunder. Några procent hit eller dit kanske inte låter särskilt mycket men faktum är att storleken på avgifter kan göra stor skillnad i slutändan. Du som har ITP1 och har dina pengar förvaltade hos Alecta får betala en årlig avgift som utgör 0,09% av ditt sparade kapital. Avgiften dras löpande varje månad från din portfölj. Dock har Alecta infört ett avgiftstak som innebär att du aldrig betalar mer än 50kr per avtalsområde och månad. I denna avgift ingår även de kostnader som Alecta har för att administrera din pensionsförsäkring.

Förutom den årliga avgiften får du som har din pension försäkrad hos Alecta även betala en förvaltningskostnad. Detta är avgiften som Alecta tar ut för att förvalta ditt kapital. Kapitalförvaltningskostnaden ligger för närvarande på max 0,03% av ditt totala kapitals värde (2019-04-02). Enligt Alecta själva är detta en av världens lägsta förvaltningskostnader på pensionsförsäkringar. Avgiften dras från eventuell avkastning varje månad. Vill du själv jämföra olika förvaltningskostnader så kan du besöka Collectums hemsida för att göra detta.

Kontakta Alecta

Kontakta Alecta På Alectas hemsida har du alltid tillgång till ”Mina sidor” där du bland annat kan räkna ut din pension, ta ut din pension eller skjuta upp din pension. Du loggar smidigt in på dessa sidor genom att identifiera dig med ditt BankID. Under dina sidor har du även möjlighet att ta kontakt med medarbetare på Alecta. Detta kan du även göra genom att ringa in till kundtjänst på 020- 78 22 80. Man har öppet kundtjänsten varje vardag mellan 8:00 och 17:00.

Vill du skicka mail så gör du detta säkrast genom att logga in på dina sidor. Om du själv registrerat din egen mailadress på dina sidor så kommer svaret från Alecta att komma till den adressen. På Alectas hemsida kan man även ställa allmänna frågor via ett formulär direkt på pensionsförvaltarens sajt. Du kan även använda sökfunktionen på sajten för att få svar på vanliga frågor som brukar ställas till Alectas kundtjänst.