förändringar i pensionssystemet framöver

I Almedalsveckan är pensionen ett hett ämne och det är inte så konstigt då den berör oss alla. Det var 14 år sedan beslutet om det nuvarande systemet och nu ser många att det är dags för nya förändringar. Men andra insatser måste också genomföras för bära dagens system.

Alliansen har pratat sig varma om att höja pensionsåldern och att det är en nödvändighet för framtiden. Men det är inte så enkelt om man kollar på siffrorna. Även om man skulle höja pensionsåldern och pensionärerna får lika mycket i pension som de får idag, kommer det inte att gå ihop rent ekonomiskt. Det skulle flagga för ännu fler höjningar av pensionsålderns och ett sådan system är inte att föredra.

Nu pratar många politiker, både på höger- och vänster-sidan, att man måste vidta andra åtgärder för att förhindra eller motverka att många inte orkar jobba och då förtidspensionerar sig istället.

Vad för insatser som man behöver göra är bland annat se över hur arbetsplatserna ser ut och att det ska bli enklare att byta jobb. En annan faktor som bidrar till att pensionen blir onödigt dyr är att många fastnar i långtidsarbetslöshet vilket då tynger stadskassan.

Hur det nya pensionssystem kommer att se ut och vad för förebyggande åtgärder som måste göra återstår att se. Men alla är överens om att förändringar måste genomföras., frågan är bara var insatserna kommer att sättas in.