Företagarna ser positivt på framtiden

Vårens Småföretagsbarometer visar att företagarna börjar se ljust på framtiden. Trots att konjunkturen är på den svagaste nivån sedan 2010 ser de flesta goda expansionsutsikter.

Trots att konjunkturen har dämpats, såväl i Sverige som internationellt, menar 56 procent av de svenska småföretagen att det finns goda expansionsutsikter. Men det finns vissa tillväxthinder, varav den sämre konjunkturen som resulterat i svag efterfrågan anges som det största hindret. På andra plats kommer arbetskraftskostnaderna.

Under det senaste året har vart femte företag ökat sysselsättningen och 17 procent har skurit ned. För det kommande året räknar vart fjärde företag med att nyanställa och vart tionde med att dra ned på arbetskraften. Det tyder också på en positiv tro på framtiden. De företag som visar bäst konjunktur finns inom vård- och omsorg, tekniska konsulter och uppdragsverksamheten, medan den svagaste konjunkturen finns inom tillverkningsindustrin. En anledning till att företag går bättre kan också bero på att finansieringsalternativen för svenska bolag ökar. Bland annat har det blivit enklare för små och medelstora företag att få företagslån från bolag så som Kompar under uppstartsfasen.

Småföretagsbarometern tas fram av Swedbank och Sparbankerna i samarbete med Företagarna. Ungefär 4300 företag har intervjuats.