Förslag på ISK-pension som privat pensionssparande

När avdragsrätten för privat pensionssparande tas bort vill Fondbolagens förening införa nya sätt av privat pensionssparande för att stimulera sparandet. Därför föreslår man ISK-pension eller en ny form av kapitalpension som kan tas ut skattefritt vid pensionsåldern.

Fondbolagens förening anser att regeringens förslag om att ta bort avdragsrätten för privat pensionssparande är bra, då detta främst har gynnat höginkomsttagare. Men föreningen anser även att det är nödvändigt att stimulera privat pensionsparade och tycker därför inte att alla subventioner ska tas bort. Pia Nilsson, vd för Fondbolagens förening menar att detta riskerar att sända signaler om att övriga pensioner är allt som behövs.

– Det är nödvändigt att stimulera privat pensionssparande för att ge incitament till sparande som kompletterar allmän- och tjänstepension. Regeringen bör överväga vilka signaler slopade incitament för privat pensionssparande sänder. Det finns en risk att det skapar en falsk trygghet i att övriga pensioner är allt som behövs, säger hon.

Därför tycker föreningen att avdragsrätten ska ersättas med en ny form av pensionssparande. Denna ska ge möjlighet att spara till pension som tas ut skattefritt vid pensionsåldern. Detta skulle kunna ske genom en ny form av kapitalpension eller ISK-pension.

I den kapitalpension som fanns för ett antal år sedan kunde spararen sätta in beskattade pengar som togs ut skattefritt. Avkastningskatten var lägre och modellen skapade inte sådan orättvisa för olika pensionssparare som avdragsrätten kan göra. Dessutom menar föreningen att det går att införa insättningsbegränsningar.

Ett annat förslag är ISK-pension, som skulle innebära speciella sparkonton för pensionssparande. Dessa skulle vara låsta fram till pensionsåldern och avkastningsskatten skulle ligga på 15 procent, som är den lägre nivån.