Förtroendet för bostadsmarknaden blir svagare

För första gången sedan april 2009 är SEB:s Boprisindikator negativ, vilket innebär att fler hushåll tror på fallande bostadspriser istället för stigande. Anledningen kan vara börsras och den ekonomiska oron i bland annat USA.

De hushåll som räknar med stigande bostadspriser under det kommande året är färre än för en månad sedan. 35 procent av de tillfrågande hushållen tror på stigande priser nu, jämfört med 42 procent förra månaden. Dessutom tror 37 procent på fallande priser, jämfört med 33 procent i juli. De hushåll som tror på att priserna ligger kvar på samma nivå är 21 procent, vilket var 20 procent förra månaden. Skillnaden mellan dem som tror på stigande respektive fallande priser ger en indikator på minus två, vilket är en nedgång på elva enheter sedan juli. Det är för första gången sedan april 2009 som Boprisindikatorn är negativ.

– Kraftigt fallande börskurser i spåren av bland annat skuldoro i USA med flera länder, har ytterligare spätt på hushållens mer negativa syn på bostadsmarknaden. Dessutom inser hushållen att det, trots kraftigt stigande räntekostnader på senare tid, väntar fortsatta räntehöjningar från Riksbanken framöver, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström i ett pressmeddelande.

Hushållen tror också på en högre reporänta och att den om ett år ligger på 2,79 procent. I juli trodde hushållen att reporäntan skulle ligga på 2,19 procent. Enligt Gunilla Nyström överensstämmer nu hushållets ränteförväntningar mer med Riksbankens ränteprognos.

Sju procent av de tillfrågade som har helt eller delvis rörlig ränta planerar att binda räntan inom tre månader. Det är samma antal som när den förra Boprisindikatorn publicerades för en månad sedan. I undersökningen, som genomfördes mellan 27 juli till 3 augusti, genomfördes 1000 intervjuer.