Guldpriset svänger

Guldet har svängt både upp och ned de senaste dagarna med en kraftig nedgång under torsdagen trots positiva siffror över arbetslösa och byggandet av bostäder i USA. Men krisen i Europa tynger.

En övervägande del av de analytiska experterna tror att guldet kommer att stiga i värde nästa vecka, trots en stor osäkerhet i Europa, samt att kopparn forsätter att sjunka i värde.

I övrigt så har en majoritet av basmetallerna tappat i värde samtidigt som råoljan WTI är oförändrad och Brent har noterats med en mindra ökning i pris per fat.

Råvaror – förändring – värde

(cirka 9.00 på fredagen)

Råolja (pris/fat)
WTI, första termin +0:00 USD 98:82
Brent, första termin +0:14 USD 108:36

Basmetaller (pris/ton, tremånaderstermin)
Koppar -21 USD 7.519
Zink -17 USD 1.910
Aluminium +16 USD 2.110
Nickel -280 USD 17.870
Bly -12 USD 2.002
Tenn -50 USD 21.300

Ädelmetaller (pris/uns, spot)
Guld +4:05 USD 1.725:82
Silver -0:0438 USD 31:6725

Jordbruksråvaror (pris/pund, decembertermin)
Bomull -0:0018 USD 0:9932

Källa: di.se