Håll koll på amorteringskraven

Äger du en bostad idag eller kanske funderar du på att skaffa en? Oavsett så är det alltid bra att att hålla sig ajour med rådande regler och krav. Bolånemarknaden har under en längre tid varit ett frekvent samtalsämne i såväl kafferum som konferenslokaler. Många är det som drabbas när amorteringkrav skärps och huspriser ökar. Byggandet av bostäder har ökat markant under de senaste åren och länge var även hus- och lägenhetspriserna under ständig höjning. En rapport från svenska bankföreningen visar dock att bostadspriserna under förra året mattats av. Huruvida det här hade med det skärpta amorteringskraven att göra eller inte låter vi vara osagt. Däremot tänkte vi gå igenom vilka amorteringskrav som råder såhär i inledningen av året.

Radande amorteringskrav Under ett par år har vi svenskar kunnat se en något överhettad bostadsmarknad där priserna skjutit i höjden. Trots idogt byggande har utbudet på bostäder varit lågt vilket gjort att fastighetsmäklarna i landet suttit i en riktig guldsits. Med låga räntor har många svenskar dragit på sig lån som är relativt stora i förhållande till bostadens värde. Detta var något som Finansinspektionen reagerade på vilket resulterade att man redan i juni 2016 införde ett första amorteringskrav. Anledningen till amorteringskravet var för att balansera den finansiella utvecklingen och undvika att människor skuldsatte sig för mycket.

FI medgav att amorteringskravet från 2016 fungerade men trots detta infördes nya skärpta amorteringskrav i mars 2018. Detta för att än mer förhindra framtida finanskriser och obalanser. Det krävs därmed en betydligt bättre och mer stabil ekonomi för att få ta ett bolån idag än för ett par år sedan.

Det här gäller för dina bolån

Det skärpta amorteringskravet som trädde i kraft förra året påverkar enligt Finansinspektionen cirka 14% av alla nya bolånetagare. Kravet innebär att du som är ny bolånetagare och lånar mer än 4,5 gånger din bruttoinkomst måste amortera 1 procentenhet mer av lånet per år. Detta till skillnad mot om du hade tagit ditt bolån innan de skärpta kraven infördes. Man ska också komma ihåg att dessa krav gäller utöver allt som står i det första amorteringskravet. Men mer om detta längre ner i artikeln. Notera att de 4,5% som nämns räknas på hela hushållets bruttoinkomst.

Du som tog bostadslån innan amorteringskraven kom väljer själv huruvida du vill amortera på ditt lån eller inte. Bolånekunder som tagit lån efter juni 2016 har dock inget val. Åtminstone inte de som lånat till mer än 50% av vad bostaden är värd. Lån på mellan 70-85% av bostadens värde omfattas av amorteringskravet som innebär att du måste amortera minst 2% ner till 70%. Resterande skuld ner till 50% av bostadens värde omfattas av amorteringskrav på 1%. Men med det skärpta kravet på inkomst så spelar det ingen roll hur stort lånet är i proportion till bostadens värde. Om hushållets årsinkomst inte når upp till de nya reglerna så får du ändå amortera en procentenhet mer.

Jamfor bolan och rantor

Tänk på kalkylräntan

Om du ska ta ett bolån bör du också ha i åtanke att många banker och institut räknar med att du ska klara av en räntehöjning. Mer om detta kan du får reda på om du tar ett bankmöte. På senare år har många vant sig vid det gynnsamma ränteläget men det är få som räknar med att räntorna kommer vara så låga även fortsättningsvis. Tidigare denna månad meddelade Riksbanken om en första räntehöjning som trädde i kraft den 9 januari 2019. Fler räntehöjningar har aviserat. De flesta banker som erbjuder bolån räknar därför på en kalkylränta på mellan 6-7%.