Hållbarhetsprofil lanseras hos Pensionsmyndigheten

Premiepensionssparare som vill ta hänsyn till hållbarhet får nu förbättrad information i form av Hållbarhetsprofilen.

Hållbarhetsprofilen är en faktablad där de fonder som uppger att de tar hållbarhetshänsyn har fått en standard för att förklara på vilket sätt de gör detta. Standarden handlar om hur fondbolaget:

– Väljer in – vilka typ av företag fonden investerar i
– Väljer bort – vilken typ av företag fonden inte investerar i
– Påverkar – hur fonden påverkar företag
– Uppföljning – hur fonden säkerställer att kriterierna följs

Hållbarhetsprofilen har tagits fram av organisationen Swesif, som arbetar för hållbara placeringar, och har nu lanserats hos Pensionsmyndigheten. Den ska förbättra informationen om hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier, samt göra det enklare att jämföra sådana fonder.

Alla fonder som är märkta M/E hos Pensionsmyndigheten, symbolen som betyder att fonden tar någon form av hållbarhetshänsyn, ska ha en direktlänk på sitt fondfaktablad till Hållbarhetsprofilen. Detta kommer att bli ett krav och från den sista augusti ska alla fonder med M/E märkning ha en Hållbarhetsprofil.

Läs mer om pension

Källa: Pensionsmyndigheten