Hårdare bankkrav kan drabba kunder

Regeringen ställer krav på att bankerna ska betala avgifter till valutareserven och detta kan drabba kunderna i form av högre kostnader. Det säger bankföreningens vd Thomas Östros säger till di.se.

Regeringens förslag bottnar i bankernas omfattande finansiering i utländsk valuta och motiveras med att detta sätter Sveriges finansiella stabilitet på spel. Därmed vill regeringen förstärka valutareserven, vilket bankerna ska finansiera. Enligt Thomas Östros har bankerna redan vidtagit åtgärder för de krav som ställs på krisbuffertar inför nästa år, vilket därför inte kunderna bör märka av. Men risken är att om ytterligare krav ställs i form i form av högre kostnader för bankfinansiering utomlands, kommer det att drabba bankkunderna.

Det var på måndagen som finansmarknadsminister Peter Norman flaggade för en förstärkt finansiering av valutareserven som bankerna skulle vara med och betala kostnader för. Även andra åtgärder föreslogs för att föstärka en finasiell stabilitet, med tanke på konsekvenserna av finanskrisen. Bland annat föreslås att ett stabilitetsråd ska bildas som består av finansmarknadsministern och cheferna för Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden.

Det samlade ansvaret för de nya verktygen läggs på Finansinspektionen.