Högre elpris i sydsverige

Visste du att Sverige nu delas in i fyra olika ”el-zone”? Det innebär att vissa får ett lägre elpris medans andra får högre. Hur påverkas du?

Inte nog med att elpriserna skjuter i höjden år efter år nu kommer vissa drabbas ännu hårdare av höjda elpriser. Detta på grund av indelningen av el-zoner där vissa hushåll drabbas mycket hårdare än andra.

Om man bor i fel zon och bor i villa kan detta betyda att du kan få betala 1200 kronor extra per månad när detta träder i kraft. Det visar en studie gjord av Energimarknadsinspektionen.

De zoner som drabbas värst av denna förändring är där förbrukningen är hög och produktionen av el låg. Och det är då syd-Sverige som kommer att få det dyrare, eftersom stora delar av Sveriges elproduktion ligger i de norra delarna samtidigt som hushållen i södra Sverige konsumerar mer än vad som produceras.

Indelningen av zonerna genomförs av Svenska Kraftnät och kommer börja gälla om fem månader. Det är ett steg i EU:s ambitioner om en gemensam elmarknad för alla EU-länder.

Läs om nyttiga tips om hur du kan sänka dina elkostnader.