Höjer Riksbanken räntan idag?

Idag har riksbankens sitt räntemöte men det är först imorgon som vi får veta vad de har bestämt. Marknadens samlade bedömning är att styrräntan kommer att höjas med 25 punkter till 1,25 procent. Riksbankens prognos för hur räntan kommer att utvecklas i framtiden den så kallade räntebanan kommer förmodligen vara densamma som vid förra mötet i oktober. Enligt den prognosen kommer räntan gradvis att höjas fram till slutet av 2013 då den toppar på 3,5 procent.

När protokollet släpps kommer man sen att kunna se hur enigheten i besluten har varit. På förra mötet var det två ledamöter som villa ha en oförändrad styrränta medan de övriga valde att höja räntan med 25 punkter eller 0,25 procentenheter.