Höstbudgeten för 2014 presenterades i dag

Anders Borg gick idag den berömda budgetpromenaden med 2014 års höstproposition till riksdagen. I propositionen föreslår regeringen förändringar för 24 miljarder kronor och där ingår det femte jobbskatteavdraget.

Anders Borg och regeringen bedömer alltså att läget i den svenska ekonomin är god trots att de räknar med att Sveriges ekonomi kommer hamna på minus både i år och nästa. Därför ser de trots allt ett reformutrymme på 24 miljarder kronor och att ett femte jobbskatteavdrag kan genomföras.

Förutom jobbskatteavdraget ska också gränsen för när man ska börja betala statlig inkomstskatt höjas. Förslagen med skattesänkningarna har nu fått oppositionen att reagera, och socialdemokraternas ekonomiska politiska talman Magdalena Andersson säger att de ska ta strid mot skattesänkningarna.

I en tidigare artikel berättade vi hur nästa jobbskatteavdrag skulle påverka privatekonomin för olika löntagare.

Så kommer pengarna att fördelas

Det femte jobbskatteavdraget, 12 miljarder
Höjd brytpunkt, 3 miljarder
Höjt bostadsbidrag för barnfamiljer, 466 miljoner
Höjt bostadstillägg för pensionärer, 16 miljoner
Studiemedel och fribelopp, 218 miljoner
Sänkt a-kasseavgift, 2,757 miljarder
Sänkt skatt för pensionärer, 2,5 miljarder

Källa: Regeringen