HQ Bank tvångslikvideras

Det har varit ett tumultartat år för HQ Bank som haft stora ekonomiska problem under den gångna tiden. Idag kom nådastöten i ett pressmeddelande där HQ Bank bekräftar att man misslyckats att hitta en fungerande lösning för att driva bankverksamheten vidare. Det innebär att processen med en tvångslikvidation inleds vilket innebär att Finansinspektionen nu tvingar banken att avvecklas. Något som givetvis oroar alla de kunder som fortfarande har pengar kvar i banken.

Det har under en tid ryktats om att Carnegie skulle ta över driften av HQ Bank och därmed kunna fortsätta bankverksamheten. Den här lösningen stoppas alltså nu av Finansinspektionen som inte godkänner förhandlingen och istället tvingar HQ Bank till likvidation. Portföljen har varit övervärderad och därmed redovisat sin finansiella ställning helt fel. Det innebär i praktiken att det helt enkelt inte funnits tillräckligt med pengar i portföljen för att erbjuda en bankverksamhet vilket gör det hela ohållbart.

Det är inte helt klart om hur lång tid det kommer ta att likvidera banken och om kunderna som har pengar insatta i banken måste ta hjälp av insättningsgarantin för att få ut sina pengar. Likvidationen beräknas ta ungefär sex månader och det är under den tiden som svar får ges om staten måste gå in och ersätta kunder med pengar. Dessvärre finns det över 900 kunder i banken som har mer pengar insatta än vad insättningsgarantin täcker och det kan innebära att vissa pengar kommer gå förlorade. Dessutom berörs 150 anställda och 8000 aktieägare av likvidationen och kan således också förlora mer än bara de sparade pengarna.

Banken var på måndagen stängd och den utsedde likvidatorn Björn Riese hade lämnat ett kort pressmeddelande om det hela;

”Som en konsekvens av att Finansinspektionen har försatt HQ Bank i tvångslikvidation har en likvidator tillträtt rollen som bankens vd och styrelse. Likvidatorn måste sätta sig in i bankens situation innan verksamheten kan bedrivas vidare. Banken är därför stängd i dag måndag”.