Hushållen är rekordrika

Nettoförmögenheten hos svenska hushåll har ökat med 3,6 procent. Det gör att den är uppe på en rekordnivå och ligger över  9 000 miljarder kronor.

Enligt SEB:s Sparbarometer har de svenska hushållens nettoförmögenhet ökat till 9 188 miljarder kronor, vilket är med 318 miljarder kronor mer än förra kvartalet. Det motsvarar en ökning på 3,6 procent under tredje kvartalet 2013. Enligt di.se är därmed varje svensk god för 975 000 kronor i snitt om man ser till SCB:S befolkningssiffror.

Dessutom har även skuldkvoten minskat, det vill säga hushållens skulder i förhållande till tillgångar, och ligger nu på 25 procent. Anledningen till varför hushållens förmögenhet har ökat till en toppnivå är för att bostadspriserna har stigit och börsklimatet har varit bra.

Samtidigt ökar upplåningen något just på grund av stigande bostadspriser, enligt SEB. Under tredje kvartalet ökade den med 1,1 procent.