Hushållen fortsätter låna men tillväxttakten minskar

Hushållen lånar pengar, men tillväxttakten på utlåningen avtar. I juni steg de monetära finansinstitutens utlåning till hushållen med 6,7 procent jämfört med samma månad förra året. I maj var tillväxttakten 6,9 procent, vilket visar ett tapp med 0,2 procentenheter sedan dess. 

Till de monetära finansinstituten, MFI, räknas till exempel banker, bostadsinstitut och finansbolag. I slutet på juni hade de svenska hushållen lån hos MFI på 2 588 miljarder kronor, där bostadslån står för den större delen. Det visar Riksbankens finansmarknadsstatistik, som SCB publicerar. Eftersom bostadslånen står för en stor del av de totala lånen är det kanske inte konstigt att även den årliga tillväxttakten för bostadslån har minskat, från 7,1 procent i maj till 6,6 procent i juni.

Hushållen lånar fortfarande pengar, men trenden just nu är alltså att utlåningstakten avtar. I juni var till exempel den årliga tillväxttakten 6,7 procent, medan den vid samma tidpunkt för ett år sedan låg på 8,9 procent.

Statistiken visar också att den genomsnittliga räntan på nytecknade låneavtal för hushållen stiger. Den steg från 4,16 i maj till 4,20 procent i juni.