Hushållens ekonomi allt sämre

Det är mycket diskussioner kring räntehöjningar och inflationstakten i dessa dagar. Det som är klart är att reporäntan kommer att höjas under 2011, troligen upp till över två procent som det ser ut idag. Hushållen kommer att påverkas negativt av denna utveckling men vissa hushåll kommer att klara sig bättre än andra.

Allt fler människor får mindre pengar i plånboken framöver, i och med ökade levnadskostnader. Det har pratats om att det finns en bostadsbubbla i Sverige och när reporäntan samt bolåneräntan höjs, finns det en risk att denna bubbla spricker. Många som äger sin bostad kommer att få mindre i plånboken att röra sig med, då bolåneräntan höjs. De som klarar sig bäst är barnfamiljer och löntagare som bor i en hyresrätt. Som vanligt kommer pensionärerna, sjuka, arbetslösa och ensamstående att drabbas hårdast.

Kolla in hur din ekonomi ser ut med våra kalkylatorer och förbered dig på den tuffa tiden framöver.