Huspriserna fortsätter att stiga

Marknaden för småhus fortsatte att ha en stark prisutveckling under sista kvartalet 2014, enligt Lantmäteriet. Samtidigt minskade försäljningarna av småhus.

Lantmäteriets senaste sammanställning av Fastighetsfakta visor att priserna på småhus i Sverige ökade med sju procent under fjärde kvartalet 2014, jämfört med motsvarande period förra året. Sett över hela år 2014 ökade husprisena med sex procent jämfört med 2013.

Den största ökningen av huspriser har varit på Gotland där de har gått upp med 14 procent under det fjärde kvartalet 2014, jämfört med året innan. I Uppsala län var ökningen näst störst på 12 procent, i Västmanlands län låg den på 11 procent och i Stockholms län var den 10 procent. Även i Västerbottens län var ökningen 10 procent och enligt Henrik Roos, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet, har prisutvecklingen varit stark i stort sett i hela landet. Endast Blekinge hade en negativ prisutveckling, då priserna föll en procent.

Samtidigt minskade försäljningen av småhus för permanentboende. Under fjärde kvartalet 2014 såldes 18159 småhus, vilket var en minskning på 8 procent jämfört med samma period 2013.