Huspriserna kan komma att falla

Internationella valutafonden, IMF, varnar för att huspriserna i Sverige kan komma att falla, en nedgång som kan bli varaktig.

Huspriserna har nått sin topp och räntan kommer att fortsätta stiga. Detta gör att det är troligt att huspriserna kommer att falla, enligt IMF. I en ny rapport från IMF varnar man för en alltför stor åtstramning av penningpolitiken, samtidigt som den inte bör stramas åt för långsamt heller. Det betyder att Riksbanken bör fortsätta höjningarna med 0,25 procentenheter åt gången.

Läget i den svenska finanssektorn under krisen var värre än vad många insåg, enligt IMF. Bland annat på grund av den stora och koncentrerade banksektorn som är beroende av kort finansiering och har stor verksamhet utanför Sverige. Däremot har Sverige klarat sig ur finanskrisen på ett mycket bra sätt i förhållande till andra EU länder, även om arbetsmarknaden och investeringarna inte har hämtat sig riktigt än.