I snitt är 1,3 miljoner kr sparat i bostaden

Enligt en undersökning från SBAB har Sveriges bostadsägare i genomsnitt 1,3 miljoner kronor sparat i bostaden. Men skillnaderna är stora.

Siffrorna presenteras i undersökningen ”Bostaden & investeringen” av SBAB där 1048 personer har fått svara på hur stort övervärde som bostadsägaren tror sig ha sparat i bostaden. Med det menas bostadens värde minus bostadslån.

I genomsnitt rör det sig om 1,3 miljoner kronor per bostad, men det är stora skillnader i landets olika delar. Till exempel bedömer bostadsägarna i Stockholms län sig ha ett övervärde på nästan dubbelt så mycket, medan bostadsägarna i mellersta Norrland tror sig ha en halv miljon i övervärde. Det är även i mellersta Norrland som prisutvecklingen har varit svagast.

En annan faktor som påverkar storleken på övervärdet är hur länge man varit bostadsägare. De som haft sin bostad längst bedömer att de har cirka 2,2 miljoner kronor i övervärde. En slutsats som kan dras av detta är att sparkapitalet i bostaden ökar för varje åldersintervall och därmed inte konsumeras upp genom nya lån eller byte till billigare bostad. Därför kan vinsterna från bostäderna gå i arv till yngre generationer.