ICA Banken vill starta försäkringsbolag

ICA Banken ska söka tillstånd för att bedriva försäkringsverksamhet. Tidigare har man erbjudit sina privatkunder sakförsäkring via externa partners, men nu vill man driva försäkringsbolag i egen regi.

Ansökan till Finansinspektionen gäller tillstånd att starta ett försäkringsaktiebolag. Målet är att bolaget ska vara i drift i slutet av 2015 och vd för det blir Bo Lagergren som sedan 2001 är chef för privatmarknad på ICA Banken. Han har sedan tidigare erfarenhet av chefspositioner inom Trygg Hansa.

Försäkringsaktiebolaget kommer att ha en separat styrelse och kommer att bli ett dotterbolag till ICA Banken.