Imorgon höjs Riksbankens styrränta

Imorgon är det således dags för det första mötet för Riksbanken efter sommarmånaderna. Tidigare prognoser från året som gått säger att mötet i september kommer att höja styrräntan med 0,25 procentenheter, från 0,5 procent till 0,75 procent. Det finns egentligen ingenting som talar emot att det skall bli på något annat sätt. Om ökningen sker så kan man räkna med att ungefär samma ökning kommer ske i bankernas räntor ut mot kund när det gäller boräntorna.

Vice riksbankschef Svante Öberg sa tidigare i ett uttalande att den utfall som skett i den finansiella världen motsvarar ungefär de förväntingar som Riksbanken hade i sin prognos vilket innebär att planeringen för räntan torde innebära att man höjer som planerat. Dock skall det sägas att den svenska ekonomin inte återhämtat sig riktigt så bra som man hoppats på efter krisen vilketn innebär att framtiden är mer oviss när det gäller styrräntorna. Olika experter tror på olika utfall och det är svårt att gissa sig till vilken nästa höjning blir och när den sker.

Ett normalläge i styrräntan torde vara någonstans kring fyra procent. Det här beräknar Riksbanken ha uppnått ungefär vid slutet av 2013. Det är emellertid gissningar från bankens sida eftersom ingen har en aning om hur det ser ut om tre år på den ekonomiska markanden. Det viktiga i det hela är att det troligtvis inte blir någon räntechock inom den närmsta tiden utan räntorna kommer förbli betydligt mer låga än vad ett normalläge innebär.