Inga överraskningar i höstbudgeten

Regeringen presenterade inga direkta nyheter när höstbudgeten gjordes offentlig tidigare idag och det kommer inte bli några förändring i mångas plånböcker heller.

Regeringen tror på att 2012 kommer att bli ett mycket tuffare år än 2011. Den förväntade tillväxten väntas bli 1,3 procent 2012 och för detta år 4,1 procent. Det speglar också höstbudgeten där de inte visade på några större satsningar eller insatser.

Nyheterna i höstbudgeten var som sagt inte många och berör inte heller någon större del av befolkningen. Men det finns några intressanta nyheter.

De insatser som har gjorts berör främst de som inte har mycket att röra sig med. Den stora nyheten är att långtidssjukskrivna kommer att få det bättre där man lättar på bedömningarna huruvida man ska få ersätt och stöd eller inte. Detta kommer då att göra på en mer individuell basis än tidigare. Och att taket för bostadstillägget för pensionärer ökar med 170 kronor.

Sen är det sen tidigare redan klar att investeringssparkontot kommeratt införas samt att restaurangmomsen kommer att halveras

Det är inte bara goda nyheter som presenterades för din plånbok bland annat så kommer skatten på tobaks att höjas vilket innebär att en dosa snus och paket cigaretter blir cirka 2 kronor dyrare. Och i vården så höjs taket för frikort med 200 kronor till 1 100 kronor och för mediciner höjs taket med 400 kronor till 2 200 kronor.