Få slipper undan nya Public service-avgiften

Igår klubbades förslaget om en ny Public Service-avgift igenom i Riksdagen. Från och med årskiftet träder den nya beskattningen i kraft och det är singelhushållen och pensionärer med låg inkomst som är vinnarna med de nya avgifterna.

Som vi tidigare berättat om på alltomspara.se har regeringen lämnat förlag om en ny public service-avgift till riksdagen. Den nya avgiften, som nu kommer att ersätta avgiften för radio- och tv-avgift vid årsskiftet, baseras på inkomst och kommer att dras via skatten.

Maxtak på avgift

Den nya avgiften ska betalas av alla som vid årets ingång är 18 år eller äldre och har en beskattningsbar inkomst. Detta gäller oavsett tv-innehav eller inte. Avgiften ligger på en procent av årsinkomsten men med ett maxtak på drygt 1300 kronor.
Personer som saknar beskattningsbar inkomst, exempelvis studenter som lever på studiemedel, slipper betala.

Singelhushållen vinnare

I ett singelhushåll hamnar alltså avgiften på max drygt 1300 kronor per år vilket är en markant skillnad mot den tidigare avgiften om 2400 kronor per hushåll. Är man istället sammanboende där bägge parter tjänar mer än 13600 kronor i månaden hamnar avgiften på 2600 kronor vilket då blir en ökning mot tidigare. Har man dessutom familjemedlemmar över 18 år, med beskattningsbar inkomst, i hushållet blir man ytterligare förlorare i denna nya konstellation.

Även dödsbon får betala

Tanken med den nya lagen är att varje person med beskattningsbar inkomst ska betala. Tidigare kunde de som inte hade någon tv-mottagare avstå att betala radio- och tv-licens men det är inte längre en möjlighet. Avgiften ska nu betalas av alla då den omfattar public service, något som man menar är till nytta för alla i samhället oavsett om man varken tittar på tv eller lyssnar på radio.

Anmärkningsvärt är att det även kan komma att bli så att en avliden person får betala. Enligt den nya lagen ska avgiften betalas året ut, något som då faller på dödsboet om en person avlider under året, skriver Expressen idag.

Räkneexempel på nya skatteavdraget 

Löntagare under 65 år
Inkomst: 360 000 kr/år
Grundavdrag: 13 400 kr
Beskattningsbar inkomst: 346 600 kr/år.
Public service avgift: 1307 kr/år

Pensionär
Inkomst: 120 000kr/år
Grundavdrag: 67 900 kr
Beskattningsbar inkomst: 52 100kr/år
Public service-avgift: 521 kr/år

Skolungdom 18 år
Lön: 20 000 kr/år
Grundavdrag: 19 300 kr
Beskattningsbar inkomst: 700 kr
Public service avgift: 7 kr/år.

Källa: Skatteverket

Källa: Expressen, Riksdagen