Ingen slopad reavinstskatt

Regeringen vill inte slopa reavinstskatten utan satsar på att bygga nya lägenheter för att minska bostadsbrisen.

Reavinstskatten, skatten man betalar på vinsten vid en försäljning av en bostad, är enligt Boverket en bromskloss som förhindrar många tusentals bostäder från att frigöras. Och trots att bostadsbristen är stor så vill inte regeringen slopa reavinstskatten, enligt DI.

Anledningen till att regeringen vill behålla reavinstskatten är att den inbringar mycket pengar till statskassan, hela 25 miljoner per år. Istället för att slopa reavinstskatten så vill man genomföra andra åtgärder för stimulera bostadsmarknaden och en av dessa är att bygga 700 000 lägenheter till 2025.

Regeringen flaggar dock för att en sänkning av reavinstskatten kan bli möjligt.

Källa: di.se