Inkomsttak för elnätsbolagen

Energimarknadsinspektionen, EI, har nu bestämt att elnätsbolagen inte längre får ta ut lika höga vinster som tidigare.

Elnätsmarknaden är ofta omtalad på grund av elnätsbolagen som tar u t höga avgifter och som har monopol på marknaden vilket innebär att du som kund inte har något val på vilket leverantör som du vill ha.

Energimarknadsinspektionen vill nu försöka stävja elnätsbolagen stora intäkter och förhoppningsvis kommer detta leda till att kundernas räkningar inte bli lika betungande framöver.

Det finns dock några elnätsbolag som är undantagna, ett fåtal. Övriga får nöja sig med det nya intäktstaket på 2 procent per år, istället för 5,6 procent som var önskvärt från elnätsbolagen.

Vi får väll se hur detta får genomslag och om det kommer märkas på din elräkning, framöver.