Investeringssparkontot populärare

En undersökning från sifo visar att dubbelt så många väljer att spara i ett investeringssparkonto på bara ett år.

Sifo-undersökningen beställd av Avanza visar att investeringssparkontot, ISK, växer i popularitet. På bara ett år har antalet konton fördubblats och idag är det två miljoner svenskar som väljer att spara i ett ISK.

Att spara i ett ISK skiljer sig från ett vanligt fondkonto eller -depå på så sätt att du inte behöver betala den sedvanliga vinstskatten på 30% när du säljer ditt innehav, istället betalar du en schablonmässig skatt, som idagsläget ligger på 0,4 procent.