Kammarrätten säger nej till amorteringskrav

Kammarrätten i Jönköping säger återigen nej till amorerteringskrav, då man anser att lagförslaget kan strida mot grundlagen.

Förlaget innebär att Finansinspektionen, FI, ska få rätt att besluta om amorteringskrav på bolån, men kammarrätten i Jönköping anser att det finns tveksamheter om förslaget stämmer överens med grundlagen. Därför tycker man att ytterligare utredning behövs.

– Amorteringskrav som riktar sig till enskilda hushåll bör regleras i lag. Frågan har en direkt och påtaglig inverkan på enskildas ekonomi och bör inte kunna vara föremål för regelförändringar på myndighetsnivå, säger kammarrättspresidenten Stefan Holgersson i ett pressmeddelande.

Enligt kammarrätten pekar Finansdepartementets promemoria på att det finns ett stöd i grundlagen för att ge en myndighet mandat att meddela föreskrifter, men kammarrätten anser att det inte är självklart att delegera frågan om amorteringskrav riktat mot enskilda hushåll till myndigheter.

Redan tidigare i år sa kammarrätten i ett yttrande att Finansinspektionen inte hade rättsligt stöd att besluta om amorteringskrav.

Förslaget är fortfarande ute på remiss.