Karensavdrag ersätter karensdag

Från och med årsskiftet byts karensdagen mot ett karensavdrag. Bytet innebär ett mer rättvist avdrag för dem som arbetar oregelbundna tider.

För dem som arbetar oregelbundna tider kan karensdagen innebära ett stort gap i lönekuvertet om de råkar bli sjuka en dag då de har ett längre arbetspass. Nästa år införs ett karensavdrag som istället innebär att man gör ett avdrag på 20% på veckans genomsnittliga sjuklön.

På så sätt blir avdraget mer rättvist fördelat även för dem som jobbar oregelbundna tider.

Samma avdrag oavsett när man sjukanmäler sig

Med nuvarande regler kan man undvika ett högt karensavdrag genom att sjukanmäla sig sent under arbetstiden. Då räknas återstoden av arbetsdagen som karens medan man får lön för de arbetade timmarna. Dagen därpå sätts sedan sjuklönen in.

Med de nya reglerna spelar det ingen roll när man sjukanmäler sig. Avdraget blir alltid 20% av sjuklönen.

Källa: Försäkringskassan