Knappt lönsamt att lösa in 50-öringar på bank

Igår kunde vi rapportera om att idag är sista dagen som det är möjligt att handla med sina 50-öringar som kommer plockas bort ur det svenska myntsystemet. Dock skall det vara möjligt att växla in 50-öringen fram tills siste mars 2011 om man vänder sig till en bank. Det finns dock en hake med det här och det är att om du inte har ett konto i den banken du väljer att växla in hos så kommer du bli ålagd en växlingsavgift som kan vara så hög som 50 kronor. I många fall kanske det därför knappast kan anses som lönsamt att gå till en annan bank.

Handelsbanken har bestämt att bankkontoren själva får bestämma vad avgiften hamnar på om man inte har konto i banken. SEB kommer inte betala ut några som helst kontanter för inväxlingen och därför blir det bara möjligt att använda SEB som växlingskontor om man har konto i banken. Hos Nordea tillåter man att människor växlar även om man inte har kontot hos dem men de tar då ut en växlingsavgift om tre procent av beloppet, dock minst 50 kronor.

Det kan vara läge att spendera de sista örena under dagen!