Kraftig efterfrågan på femårsräntan

Under december märkte SBAB en stark efterfrågan på bolån med femårsränta. Andelen låntagare som valde denna ökade till 36 procent, vilket är rekord.

Tack vare att reporäntan ligger på noll procent har räntorna på många bolån gått ned, vilket betyder goda nyheter för låntagarna. Under mitten på november till mitten på december körde SBAB en kampanj där femårsräntan tillfälligt sänktes från 2,75 procent till 2,10 procent. Den var då till och med lägre än tremånadersräntan som låg på 2,15 procent.

Detta innebar att andelen som valde lån med fem års bindningstid ökade kraftigt, från 12 procent till 36 procent vilket är den högsta andel någonsin som har valt långa bindningstider. Andelen som valde tremånadersräntan minskade med 19 procentenheter till 54 procent, så fortfarande väljer flest låntagare denna.

Då räntorna generellt är låga, kan det vara läga att se över bolånen och fundera på om det är dags att binda dem. Hos oss på Allt Om Spara kan du jämföra räntor för bolån hos olika banker och kreditinstitut. Tänk på att olika rabatter också kan tillämpas, till exempel var Skandias genomsnittliga ränterabatt under december 0,5 procentenheter, vilket gav en tremånaders ränta på 1,70 procent.