Krisen i Italien

Den italienska tioårsräntan passerade under onsdagen 7 procent-gränsen, den smärttröskel där bedömare anser att Italien inte längre kan finansiera sig på den privata kapitalmarknaden.

TT skriver att rekordräntenivån beror på den politiska turbulensen i Italien, som har orsakats av dålig tillväxt och stor statsskuld. En annan bidragande orsak är att clearinghuset LCH Clearnet höjde avgiften för investerare som använder italienska obligationer som säkerhet med drygt 5 procentenheter till 11,65 procent. Det betyder att italienska statspapper värderas lägre än vissa andra krisländers papper med samma löptid.

Att situationen i Europa påverkar börsen och andra skeenden även i Sverige har nog ingen lyckats undgå. Enligt protokollet av Riksbankens senaste direktionsmöte finns det något större beredskap än tidigare att överväga en sänkning av reporäntan på grund av oron kring de statsfinansiella problemien i USA och Europa.