Kvinnor har inte råd att separera

Hela 37% av de svenska kvinnorna anser att deras ekonomi är ett ganska stort eller mycket stort hinder för att kunna separera. Detta visar en undersökning som Ipsos gjort på uppdrag av Danske Bank.

Undersökningen visar på att endast 18% av männen känner samma ekonomiska oro inför en eventuell separation. Annelie Adler, affärsområdeschef på Danske Bank , menar att männen sparar i större utsträckning än vad kvinnor gör och ett eget sparande utgör en större trygghet om man står inför en separation.

- Det utgör ett stort problem för jämställdheten när en av parterna i en relation har en större ekonomisk trygghet än den andra. Det kan innebära att den part, som ofta är kvinna, kan vara tvungen att stanna i en relation enbart för att man saknar en ekonomisk buffert, säger hon.

Var femte har inte råd

Idag uppger så många som var femte kvinna att de i dagsläget inte skulle ha råd att separera. Endast hälften så många, vart tionde, av männen sitter i samma sits.
Bland kvinnor som är egenföretagare är siffran betydligt lägre. Likt männen är det, knappt, var tionde person som inte anser sig ha råd med en separation.

Se över den ekonomiska jämställdheten

Annelie Adler menar att det är anmärkningsvärt att dubbelt så många kvinnor som män inte har råd med en separation och pekar på vikten av att komma igång med ett eget sparande. Men det finns ännu en aspekt att se över: den ekonomiska jämställdheten.

-Det kan också vara nog så viktigt att man tänker igenom hur man har det med den ekonomiska jämställdheten på andra områden som kan få ekonomiska konsekvenser, såsom deltidsjobb, vabb och föräldraledighet. Det kan slå hårt mot den egna ekonomin på lång sikt om man är den som drar det tunga lasset med sjuka barn eller långa föräldraledigheter, säger Anneli Adler.

Allt rör inte ekonomin

Avslutningsvis betonar man i undersökningen att det inte enbart är de ekonomiska aspekterna man väger in vid en eventuell skilsmässa. Störst hinder bland både kvinnor och män är barnen och möjligheten att bo kvar i den gemensamma bostaden.

Alltomspara.se tipsar

Spara
Att ha ett eget sparande är en grundbult till trygghet. Oförutsedda utgifter eller minskad inkomst under en period kan skapa en enorm stress vilket gör att man snabbt kan hamna i en nedåtgående spiral. Läs mer om hur du sparar till såväl buffert som pension.
Läs mer om sparande

Minska utgifterna
Det är lättare sagt än gjort att spara när ekonomin knappt går runt till det vardagliga. Ta del av våra spartips för att banta ned dina utgifter.
Läs våra spartips

Se över dina lån
Dras du med lån och skulder? Ta del av vår information rörande lån och jämför banker. Våga byta bank, det kan finnas pengar att spara.
Läs mer om lån & räntor

Ta ansvar
Kanske är du inte den ekonomiansvarige i familjen? Tänk om! Alla har ett ansvar för sin egen ekonomi och det är aldrig för sent att lära sig. På alltomspara hittar du information om det mesta som rör ekonomi i en enkel form. Ta ansvar för din ekonomi och din trygghet redan idag.