Kvitta dina vinster mot förluster

Har du gjort vinster under året med dina aktier eller fonder så kan du kvitta vinsten, och komma undan skatten, genom att sälja av de fonder eller aktier som har gått med förlust, sen du köpte dem.

Snart är 2011 över och ett nytt år väntar. När ett år lämnar och ett nytt börjar innebär det att ditt skattekonto, med försäljningar av aktier och fonder, tar slut. Du kan förbättra avkastningen av din portfölj genom att kvitta dina vinster under året med förlusterna, speciellt om du ändå inte tror på aktien i framtiden.

Ligger du nu på plus, att du har sålt aktier med vinst så kan du kvitta vinsten mot andra aktier som du har gått med förlust, för att undvika skatten. Du kan dock bara kvitta aktier mot aktier, med undantag för aktiefonder, osv.

Läs mer om reavinster och reaförluster

Glöm då inte bort att du sendan måste deklarera för att du ska kunna kvitta vinsterna mot förlusterna. Det gör du i din deklaration, året därpå, och detta fyller du i deklarationsbilagan K4 och på inkomstdeklarationen, huvudblanketten.