Låga elpriser i vinter

Även om vintern blir lika kall som den var för två år, då elpriserna var rekordhöga, kan vi förvänta oss fortsatt låga priser på el även under denna vinter.

De låga elpriserna som vi har haft under 2012 förväntas fortsätta även under vinterhalvåret. Även om priset väntas stiga på grund av kylan, men kommer inte att ligga i närheten av samma nivåer som för två år sedan. Anledningen är att vattenmagasinen är väl påfyllda samtidigt som kärnkraftverken fortsätter att producera utan några större problem.

Ett utdrag från Energimarknadsinspektionens senaste pressmeddelande om läget på elmarknaden:
”I dagsläget ligger magasinfyllnaden för Sverige 1,4 TWh (5 procent) över mediannivå och kärnkraften har en tillgänglighet kring 86 procent när två reaktorer forfarande är i revision.”
Källa: Energimarknadsinspektionen

För två år sedan, när elpriserna låg på rekordnivåer, var priset kring 60 öre per kilowattimme. I år kan vi väntas oss ett liknande pris som förra året, det vill säga kring 35-36 öre per kilowattimme.

Tycker du att ditt elpris är för högt i dag? Testa då vårt smidiga jämförelseverktyg >

Läs även vår artikel om hur du kan minska din förbrukning och elkostnader i hemmet.