Lägre avgifter för din tjänstepension

Trots att det inte blev något skatteavdrag för pensionärerna så finns det ändå de som kan glädjas över att avgiften för tjänstepensionen kommer att bli lägre för kommun- och landstingsanställda, Kap-KL.

Detta är inte något som kommer att underlätta för dagens pensionärer utan berör dagens kommun- och landstingsanställda. Numera får endast de försäkringsbolag som har en förvaltningsavgift under en viss gräns ta hand om din tjänstepension.

För ett livbolag innebär det att avgiften max får vara 0,2 procent men för fondförvaltaren så skiljer det sig beroende vad det är för typ av fond det rör sig om, men det avgiften får inte överstiga mellan 0,2 till 0,9 procent. Där korta räntefonder är de billigaste och de nya marknads- och länderfonder får vara dyrast.

Det är också klart att från och med 2014 kan du numera flytta ditt innehav till en annan förvaltare om du vill det. Någon som tidigare inte varit möjligt, utan du har endast kunna byta till en annan förvaltare men då ligger fortfarande din tjänstepension kvar i de bolag som inbetalningar redan har utförts till

För dig som är kommun- och landstingsanställd så kan du numera välja från följande lista över bolag som förvaltare över din tjänstepension

Nordea Liv
SPP Liv Fondförsäkring
SPP Livförsäkring
Swedbank Försäkring
AMF Pension
Avanza Pension
Handelsbanken Liv
Länsförsäkringar Fondliv
Folksam LO Fondförsäkring
Folksam Liv
Folksam Fondförsäkring
SEB Trygg Liv Fondförsäkring
Nordnet Pensionsförsäkring
Danica Pension
KPA Pensionsförsäkring