Lägre elavgifter framöver

En ny regeländring kommer att lägre elavgifter efter 2016. Vinner dock elnätsbolagen en pågående tvist med Energimarknadsinspektionen kan avgifterna istället höjas de kommande åren.

Dagens regelverk tillåter elnätsbolagen att ta ut högre avgifter än de kanske borde genom att bolagen kan räkna med kostnader och investeringar i elnätet som egentligen är avbetalda för länge sedan. Kostnader som bolagen i slutändan lägger på kunderna.

Energimarknadsinspektionen, EI, har lyckats driva igenom en regeländring för att stävja elnätsbolagens överdebiteringar. Regeländringen kommer att införas den 1 november i år och man beräknar att mellan 2016-2019 kommer avgifter på 27 miljarder att slopas. Enligt EI beräkningar innebär det 1000 kronor i lägre avgift för en normalstor villa som är eluppvärmd.

Elnätsbolagen anser dock inte att regeländringen är befogad och just nu pågår en tvist där bolagen har överklagat ett beslut från EI som rör avgifterna under 2012-2015. EI anser att bolagens endast har rätt att ta ut avgifter till en summa av 155 miljarder medan bolagen anser att 196 miljarder är rimligt. Om elnätsbolagen vinner tvisten innebär det att bolagen har rätt att ta ut avgifterna i efterhand, vilket kan ge ökande kostnader de kommande åren för kunderna.

Källa: SVD.se