Lägre elpris att vänta under året

Vattennivåerna i vattenkraftverkens höga och har fyllts på. Det betyder att elpriset sjunker och är nu sju öre lägre än förra året.

Om elpriset forsätter att sjunka i samma tankt så är vi snart nere på 2007 nivåer då elpriset var 21 öre per kWh. I dag ligger genomsnittet, före skatter och avgifter, på 36 öre per kWh.

– Det är fullt möjligt att priserna kan sjunka till de nivåerna igen, bedömer Magnus Thorstensson på branschföreningen Svensk E­nergi.

Det som hände förra året var en kombination av att nivåerna i vattenmagasinen var låga och elpriseet skjöt i höjden. Lägg därtill på problemen med kärnkraftverken och det hårde klimatet som driver på efterfrågan och elpriset stiger då.

– Vattenproducenterna kan styra sin produktion och fyller nu på magasinen för att ha när det blir dyr el. På det sättet förhindras priset att nu gå genom golvet, säger Thorstensson.

2007 var magasinen fyllda till 80% och i år är vi redan uppe på 75%, vilket bådar gott inför vintern. Som det ser ut nu så kommer vi inte ha en lika hård vinter att vänta, i alla fall inte när det gäller priset på el.