Lägre vindkraft ger högre elkostnad

vindkraft och elkostnad Elbolaget Bixia kan i sin rapport visa att elkostnaden blev 1,5 öre per kWh högre i juni jämfört med månaden innan. Orsaken till prisökning är bland annat den lägre vindkraften. Glädjande är att årets nederbörd varit högre än väntat vilket gör att vattenmagasinen ligger på plus jämfört med Bixias prognos.

Elpriserna i Norden har ökat under juli månad. Jämfört med vindkraftsproduktionen i juni, som låg på ett snitt på drygt 700 Gwh/ vecka, hamnade den endast på knappa 500 Gwh i juli. Trots att sommaren kan ha upplevts som blåsig av många har den, ur ett nordiskt elperspektiv, inte levererat så mycket. I och med att byggandet av vindkraft i Norden fortsätter kommer det i framtiden att märkas av tydligare på priset om det har blåst mycket eller inte.

Kolpriserna har stor påverkan

Då el utvunnen ur kolkondens ingår i den nordiska elmixen påverkas kostnaden även av priset på kol. I sommar har priset inte ökat nämnvärt men om man ser tillbaka till förra sommaren har marginalkostnaden för kol stigit med cirka 5 euro per MWh, något som håller prisnivån uppe i Norden.

Vattenmagasinen ligger på plus

Julis nederbörd har i år legat över det normala. Något som resulterat i att mängden vatten i de nordiska vattenmagasinen ligger på plus i prognosen. Detta för första gången sedan förra sommaren. Något som har en dämpande effekt på elkostnaden enligt Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker på Bixia.
Hade vi haft vattenbrist i de stora vitala vattenmagasinen i Norden hade vi kunnat se ännu högre prisnivåer, säger hon.
Hon kan dessutom tillägga att tillgängligheten i kärnkraften har varit god i sommar.

Prova våra kalkylatorer för att beräkna kostnad på el och energi.

Källa: Bixia