Långsam låneökning för hushållen

Låneökningen har inte varit så här låg sedan 2005. Hushållens lån hos banker och bostadsinstitut ökade det första kvartalet med 29 miljarder kronor. Men det är ändå en dämpad låneökning än tidigare kvartal. Förmodligen på grund av ökade räntor.

Enligt Statistiska Centralbyråns, SCB, sparbarometer var hushållens låneskuld i slutet av mars 2728 miljarder kronor. De tre senaste kvartalet har låneökningen minskat och så här låg har den inte varit sedan första kvartalet 2005. Enligt sparbarometern beror detta troligen på höjda räntor, då Riksbanken för en tid sedan höjde reporäntan med 0,25 procentenheter.

SCB meddelar också att hushållen nettoköpte aktier för 5 miljarder kronor under det första kvartalet, vilket är ett trendbrott mot de tre senaste då hushållen istället nettosålde aktier. Värdet på aktieinnehaven minskade dock med nästan 6 miljarder kronor under första kvartalet på grund av aktiemarknadens nedgång i Sverige. Hushållen fortsatte sälja fonder och nettosålde fondandelar för motsvarande 9 miljarder kronor första kvartalet.

Hushållens finansiella sparande uppgick till 3 miljarder kronor första kvartalet, ett svagt sparande för att vara ett första kvartal. Det har ändå ökat jämfört med de två senaste kvartalen.